Czwarta klasa


4c

Sala: 104

Wychowawca: Maria Flig