Czwarta klasa


4c

Sala: 106

Wychowawca: Małgorzata Radzik