Powrót do Klasy piątkowe

Pierwsza klasa


1C

Sala: 108

Wychowawca: Bożena Łazarska

e-mail adres:        B.Lazarska@polschool.com

Pomoc nauczyciela:


5-08-2020 E-Lekcja

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Z dniem dzisiejszym dotarliśmy do zaplanowanego końca roku szkolnego, aczkolwiek z uwagi na panującą sytuację, zadecydowaliśmy o konieczności wydłużenia roku szkolnego do początku nowego roku szkolnego we wrześniu. Dziękuję uczniom za ciężką pracę w pierwszej klasie. Uczniowie którzy jeszcze nie przesłali pracy domowej, będą mogli dopełnić tego obowiązku w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Serdecznie dziękuję Rodzicom za współpracę,  trud i wysiłek włożony w przygotowywanie dzieci na każde zajęcia oraz za przesyłanie zadań domowych uczniów. Od tego, jak dobrze dziecko ma utrwalone litery i jak teraz czyta i mówi, zależy w dużym stopniu to, jak dziecko sobie poradzi w drugiej klasie. Pamiętajmy, że tylko częsty żywy kontakt z językiem polskim będzie podstawą do jego dobrej znajomości.

Ciekawe linki na wakacje:

Strony dla dzieci i rodziców proponujące aktywne spędzanie czasu

https://czasdzieci.pl/warszawa/

https://www.superkid.pl/online-dla-dzieci

http://bystredziecko.pl/materialy-edukacyjne/

Wierszyki dla dzieci

http://wierszykidladzieci.pl/  

https://www.youtube.com/watch?v=ivoanPnHe-U

Piosenki dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=R_43W3Er2s4

Bajki dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=PaoEHFtoyls&list=PL6BWnUON2nWtF5g_i9TC5bBFED8lY9DQA&index=2&t=0s

Piosenka – podziękowanie dla Rodziców:

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

Drogim Mamusiom oraz Tatusiom składam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim radości  i miłości swoich pociech, z okazjii nadchodzących i przypadających wkrótce świąt.

Dużo wakacyjnego odpoczynku!

Z poważaniem,

Bożena Łazarska


5-01-2020 E-Lekcja

Drodzy Rodzice,

W niedzielę przypada rocznica Konstytucji 3 Maja.  Polska Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, za Stanami Zjednoczonymi (1789 r.).  Dziękuję za przysłanie zdjęć podkreślających udział nasz i naszych dzieci w obchodach tej ważnej dla nas, Polaków, rocznicy. Będzie je można zobaczyć na szkolnej stronie Facebook.

Zaakcentujmy to wydarzenie w naszych rozmowach z dziećmi. W załączniku mapa Polski i symbole do pokolorowania. Proszę o zaznaczenie i podpisanie miejsc w Polsce, które są dla nas szczególnie ważne.

W tym tygodniu utrwalamy cały alfabet i dwuznaki:

A  a Ą   ą B  b C  c Ć  ć D  d E  e Ę  ę
F  f G  g H  h I  i J  j K  k L  l Ł  ł
M  m N  n Ń  ń O  o Ó  ó P  p R  r S  s
Ś  ś T  t U  u W  w Y  y Z  z Ź  ź Ż  ż
Sz  sz Cz  cz Ch  ch Rz  rz Dz  dz Dź  dź Dż  dż

oraz poznajemy dwie następne pory roku: wiosnę i lato.

Wskazówki do pracy z dzieckiem w Elementarzu i Ćwiczeniach:

Dwie kolejne pory roku w Elementarzu to wiosna i lato. W Elementarzu omawiamy ilustracje, pytamy co jest na obrazku, wyjaśniamy nowe słownictwo, czytamy z dzieckiem strony 96-97.

W Ćwiczeniach kontynuujemy pracę na stronach 114-119, poznajemy i utrwalamy nowe słownictwo dotyczące wiosny (114 -116) i lata (117-119). Dziecko powinno wybrać i nauczyć się pięknie czytać przynajmniej 5 wyrazów związanych z wiosną oraz 5 wyrazów związanych z latem, z czerwonej ramki. 

Polska 3 Maja              Alfabet Obrazki

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia – strony 114 -115 (wiosna) oraz 117-118 (lato) Podpisujemy obrazki oraz uzupełniamy literki, układamy zdania.
 2. Powtarzamy i utrwalamy alfabet – czytamy alfabet z obrazkami (dwie strony w załączniku) oraz  słuchamy i śpiewamy piosenkę

https://www.youtube.com/watch?v=cqjrbYpPuns

Proszę wszystkich Rodziców o przesłanie pracy domowej z Ćwiczeń, strony 114 -115 i 117-118.

Dziękuję i pozdrawiam,

Bożena Łazarska


4-24-2020 E-Lekcja

Drodzy Rodzice,
W tym tygodniu powtarzamy wszystkie litery i głoski oraz poznajemy dwie pory roku: jesień i zimę.

samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y
spółgłoski: l, s, m, t, d, k, j, c, n, g, p, r, f, w, b, ł, h, z, ż
spółgłoski miękkie i dwuznaki: ś/si, ć/ci, ń/ni, ź/zi, sz, cz, ch, rz, dz, dż, dź/dzi

Wskazówki do pracy z dzieckiem w Elementarzu i Ćwiczeniach:

W Ćwiczeniach na stronie 106 powtarzamy litery i głoski oraz utrwalamy poprawne pisanie polskich liter oraz prawidłową wymowę głosek na stronie:
https://www.superkid.pl/jak-pisac-litery-7
Podsumowanie: Wszystkie litery alfabetu oraz cyfry 0-9. – SuperKid
Animowana prezentacja online pokazująca dziecku, w jaki sposób piszemy wszystkie litery alfabetu oraz cyfry 0-9.

AlfabetPiszemy

Dwie pierwsze pory roku w Elementarzu to jesień i zima. W Elementarzu omawiamy ilustracje, pytamy co jest na obrazku, wyjaśniamy nowe słownictwo, czytamy z dzieckiem strony 94-95.

W Ćwiczeniach kontynuujemy pracę na stronach 107-113. Na stronie 107 mamy zestawienie wszystkich pór roku. Pytamy po czym można rozpoznać, jaka pora roku jest przedstawiona na obrazku. Na kolejnych stronach tzn. 108 -109 (jesień) oraz 111-112 (zima) poznajemy i utrwalamy nowe słowa dotyczące jesieni i zimy. Dziecko powinno wybrać i nauczyć się pięknie czytać przynajmniej 5 wyrazów związanych z jesienią oraz 5 wyrazów związanych z zimą, z czerwonej ramki.

Praca domowa

1) Ćwiczenia – strony 108 -109 (jesień) oraz 111-112 (zima) Podpisujemy obrazki oraz dopisujemy brakujące kropki, kreski i ogonki do liter w ćwiczeniach na dole strony.
2) Piszemy i czytamy alfabet z kartki (dzieci już otrzymały tą kartkę do folderu)

Proszę wszystkich Rodziców o przesłanie domowej z Ćwiczeń, strony 108 -109 i 111-112

Dziękuję i pozdrawiam,
Bożena Łazarska


4-17-2020 E-Lekcja

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu poznajemy dwuznaki „” oraz „dzi”.

”  – piszemy przed spółgłoskami  np. dźwig lub na końcu wyrazu np. łabędź

dzi” – piszemy przed samogłoskami, np. dzieci, Madzia).

 Wskazówki do pracy z dzieckiem w Elementarzu i Ćwiczeniach:

W Elementarzu to są strony 90-93, a w Ćwiczeniach strony 102-105.

Proszę o uważne przeanalizowanie przykładowych wyrazów z Elementarza (strona 90 i 91) i zaobserwowanie reguł pisowni, powtórzenie poznanych liter/głosek/dwuznaków (strona 91). Na stronie 92 pytamy co jest na obrazku, pomagamy omówić obrazek oraz czytamy tekst o dzieciach na plaży. Zwracamy uwagę na nowe słownictwo, wyjaśniamy znaczenie nowych słów oraz poprawną wymowę i pisownię. Wybieramy fragment i dzieci uczą się pięknie czytać.

Na stronie 93 jest czytanka o tym, jak Kuba obchodzi urodziny (dla chętnych).

W Ćwiczeniach na stronie 102 na dole ćwiczymy pisanie nowych dwuznaków i kontynuujemy pracę domową w Ćwiczeniach.

 Praca domowa:

 1. Elementarz – strona 92 lub 93 – wybrać fragment tekstu i nauczyć się czytać
 2. Ćwiczenia – zrobić stronę 103 i 104 oraz Ćw.2 ze strony 105
 3. Narysuj jak obchodzisz swoje urodziny.

Dziękuję Rodzicom za pracę z dziećmi i za systematyczne przesyłanie pracy domowej.

Ponieważ coraz mniej czasu pozostało do zakończenia roku szkolnego i nie wiemy, czy/kiedy pojawi się szansa pójścia do szkoły, proszę wszystkich Rodziców o przesyłanie zdjęć z pracą domową. Proszę o napisanie imienia dziecka na kartce w Ćwiczeniach. Chciałabym też usłyszeć, jak dzieci czytają. W związku z tym za tydzień w piątek w godzinach lekcyjnych spróbujemy połączyć się za pomocą jitsi. Podzielę klasę na grupy i wyślę email z dokładnym adresem strony oraz czas, kiedy się połączyć.

Dziękuję i pozdrawiam,

Bożena Łazarska


4-03-2020 E-Lekcja

Lekcja i zadanie domowe 4/3/20 dla klasy pierwszej w piątek (Bożena Łazarska)

W tym tygodniu poznajemy dwuznaki „dz” jak dzwonek i „dż” jak dżem.  Wskazówki do pracy z dzieckiem w Elementarzu i Ćwiczeniach:  W Elementarzu to są strony 86-89, a w Ćwiczeniach strony 98-101.

Proszę o uważne przeczytanie przykładowych wyrazów z Elementarza (strona 86 i 87), powtórzenie poznanych liter/głosek (strona 87) i przeczytanie/omówienie czytanki o szkole na stronie 88.
Zwracamy uwagę na nowe słownictwo, poprawną wymowę i pisownię, budujemy zdanie z nowym wyrazem. Wybieramy fragment i dzieci uczą się pięknie czytać.

W Ćwiczeniach na stronie 98 na dole dokonujemy podziału wyrazu na s-sylaby, g-głoski i l-litery i podajemy ich liczbę w nawiasach.

W nawiązaniu do nadchodzących Świąt Wielkanocnych (nie mamy lekcji za tydzień) proszę przeczytać z dzieckiem stronę 96 z Elementarza i zaobserwować oznaki nadchodzącej wiosny.

Praca domowa:
1) Elementarz – strona 88 lub 89 – wybrać fragment tekstu i nauczyć się czytać
2) Ćwiczenia – zrobić stronę 98 i 99 oraz Ćw.2 ze strony 101
3) Narysować obrazek świąteczno-wiosenny


3-28-2020 E-Lekcja

Drodzy Rodzice, W tym tygodniu poznajemy dwuznak „rz”. Proszę zapytać/przypomnieć dziecku, że znamy już ten dźwięk :”ż”, jak na przykład w wyrazie żaba. Tym razem dźwięk „rz” jest ten sam, ale używamy dwóch znaków, żeby go zapisać, w niektórych wyrazach, na przykład w wyrazie rzeka.

Wskazówki do pracy z dzieckiem w Elementarzu i Ćwiczeniach:

W Elementarzu to są strony 82-85, a w Ćwiczeniach strony 94-97.

Zadajemy dziecku pytania do obrazków, wyjaśniamy, czytamy ze zrozumieniem, powtarzamy poznane litery/głoski (Elementarz str.83) Proszę na stronie 84 pokazać na mapie: Polskę, Morze Bałtyckie, stolicę Polski –Warszawę, rzeki: Wisłę i Odrę, godło Polski i flagę Polski. Na stronie 85 przeczytać o zawodach. Czytając, zwracamy uwagę na nowe słownictwo, poprawną wymowę i pisownię. Możemy poprosić o zbudowanie zdania z tym nowym wyrazem. Wybrany do czytania fragment dziecko powinno dobrze opanować. Na stronie 94 w Ćwiczeniach na dole dokonujemy podziału wyrazu na s-sylaby, g-głoski i l-litery i podajemy ich liczbę w nawiasach.

Praca domowa:

  1. Elementarz – strona 84 lub 85 – wybrać fragment tekstu i nauczyć się czytać
  2. Ćwiczenia – zrobić stronę 94 i 95 oraz Ćw.2 i 3 ze strony 97
  3. Na kartce narysować ”Kim chciałbyś/chciałabyś być?” i podpisać (Chcę być … .)

Polegam na Rodzicach, że dzieci uczą się czytania, mówienia i pisania. To nie jest obowiązkowe, ale jeśli Państwo chcą i mają możliwość przesłania zdjęć z pracą dziecka, to można je przesłać. Dziękuję za otrzymane już zdjęcia.

Dziękuję i pozdrawiam, Bożena Łazarska


3-22-2020 E-Lekcja

1) Elementarz – strona 80 lub 81 – wybrać fragment tekstu i nauczyć się czytać

2) Ćwiczenia – zrobić przynajmniej dwie strony spośród 90-93.


This post is also available in: angielski