Facebook Google Maps E-mail

Przedszkole


P1 – C, P2 – C

Sala: 203

Wychowawca: Patrycja Szyrzyna

Pomoc nauczyciela: Agnieszka Bilski