Zerówka


0C

Sala: 109

Wychowawca: Anna Gał

Pomoc nauczyciela: Sandra Necka