Zarząd


Małgorzata Śnieżko
Prezes Szkoły
e-mail: president@polschool.com
Anna Krzemień
Wiceprezes
e-mail: vicepresident @polschool.com

Agnieszka Witek
Skarbnik
e-mail: treasurer@polschool.com
Katarzyna Bielanski
Organizator Imprez
e-mail: eventcoordinator02 @polschool.com
Agnieszka Kuza - Secretary
Agnieszka Kuza
Sekretarz Protokołowy
e-mail: secretary@polschool.com
Halina Duda
Sekretarz Korespondencyjny
e-mail: admin@polschool.com

—- Komisja Rewizyjna ————————————–

Edyta Nosal
Monika Filar
Anna Gardner