Okres Wielkiego Postu, czasu modlitwy, postu i jałmużny.

Drogie Dzieci, Rodzice oraz Nauczyciele,

Od wielu lat wspieramy szkołę Bożego Miłosierdzia, którą prowadzą Misjonarze Ubogich w Kenii. Do szkoły uczęszcza 120 dzieci w wieku od 4 do 7 lat z najuboższych rodzin ze slamsów Nairobi. Dzięki wieloletniemu wsparciu ludzi dobrej woli byliśmy w stanie zapewnić im edukację, ubrania, przybory szkolne i wyżywienie. Naszym pragnieniem jest, aby żadne dziecko nie zostało pozbawione możliwości uczęszczania do szkoły.  Zwracamy się do was z ogromna prośbą wsparcia naszych podopiecznych poprzez donacje zabawek oraz przyborów szkolnych, których tak bardzo potrzebują.

Pełny list na podanym linku:  (link)

Text Box: „Pomagajmy sobie nawzajem z Bożą hojnością nikim nie pogardzając. Kiedy masz możliwość aby uczynić dobry uczynek, nie zmarnuj tej szansy.” Św. Polikarp

This post is also available in: angielski