Facebook Google Maps E-mail

Rozpoczęcie roku szkolnego 9 i 10-go września.

Published on August 29, 2016

Pierwszy Dzień Szkoły! 

Unknown

9 wrzesień 2016 – zmiana piątkowa

Przedszkolaki do kl. 8 od  18:00 do 20:45

Klasy Licealne od  17:00 do  21:00


10 wrzesień 2016 – zmiana sobotnia

Przedszkolaki do kl. 8 od  10:00 do 12:45

Klasy Licealne od  9:00 do  13:00

Kółko Plastyczne od  12:45 do 13:30

Kółko Taneczne Polanie od  12:45 do  14:45

 

Open House – Zapraszamy!

Published on July 14, 2016

Unknown

REJESTRACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

w niedzielę 28 sierpnia 2016

 godz. 9:00 am – 3:00 pm   

DZIEŃ OTWARTY

Możliwość:

 • Zapoznania się z ofertą edukacyjną i programem nauczania
 • Poznania nauczycieli
 • Obejrzenia placówki i zasady funkcjonowania szkoły
 • Zapisy na religię parafialną św. Cyryla i Metodego
 • Zapisy do kółka tanecznego Polanie
 • Zapisy do kółka plastycznego
 • Oferujemy klasy dwujęzyczne Angielsko-Polskie
 • Coroczne wyjazdy do Polski klasy 8 i 11.

Formularz Rejestracji 

ZAPRASZAMY!

 

Welcome to our Open House

Published on July 14, 2016

UnknownSchool Registration 2016/2017 

Sunday, August 28, 2016 from 9:00 am – 3:00 pm

OPEN HOUSE

 • Get to know our school & its curriculum
 • Meet and greet with teachers
 • Register for the parish religious program  (SS. Cyril & Methodius)
 • Open registration for the dance program “Polanie”
 • Open registration for the Art program
 • Learn more about our bilingual classes English-Polish
 • Get details on our annual 8th & 11th Grade trips to Poland

Registration Form

All are Welcome!

 

 

Program Nauczania Religii

Published on June 2, 2016

W nowym roku szkolnym 2016/17 od września, Parafia św. Cyryla i Metodego oferuje w naszej szkole dwujęzyczny program nauczania religii w języku polskim i angielskim. Nauka religii odbędzie się w piątki od godz. 5:00 – 6:00 wieczorem i w soboty od godz. 9:00 -10:00 rano. Jeśli jesteście zainteresowani dwujęzyczną nauką religii dla waszego dziecka/dzieci, prosimy o kontakt z biurem Nauczania Religii 630-257-9314, lub z p. Grażyną Waluś 630- 802-3714, oraz przez email: plreliged@stcyril.org

 

Rejestracje na religię są już przyjmowane.

 

Religious Education – Forma Rejestracyjna dla Nowych Rodzin
Religious Education – Forma Rejestracyjna dla Wracających Rodzin

 

Bilingual Religious Education Classes

Published on June 2, 2016

This new school year 2016/17 starting in September, we are offering bilingual religious education classes in Polish and English on Fridays from 5:00 – 6:00 PM and on Saturdays from 9:00 – 10:00 AM in our school building. If you are interested in bilingual religion classes for your child / children you should contact the SS. Cyril and Methodius Parish religious education office at 630-257-9314,  Mrs. Grace Walus 630-802-3717, or by email: plreliged@stcyril.org    

Registrations are now being taken.

 

Religious Education – Registration Form for New Family
Religious Education – Registration Form for Returning Family