Walne Zebranie

8-go marca, 2014 o godz. 9:15 A.M. w Lemont, odbędzie się Walne Zebranie Rodziców. Na zebraniu odbędą się wybory na ORGANIZATORA IMPREZ I oraz ORGANIZATORA IMPREZ II oraz SEKRETARZA PROTOKOŁOWEGO.

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie swoich kandydatur do zarządu lub zgłoszenie się na zebraniu.  W marcu 2014 mija pierwsza kadencja pani Doroty Błaszczyk, pełniącej dotychczas obowiązki sekretarza protokołowego.

Pani Dorota Błaszczyk zgłasza ponownie swoją kandydaturę na powyższą pozycję. Po informacje o zakresie obowiązków, prosimy zgłaszać się do Zarządu Szkoły.

Komunikat Marzec 2014

Komunikat na miesiąc marzec dostępny jest na stronie Komunikaty lub na podanym linku.

Wycieczka do Polski kl. 8-ej

27-go marca, uczniowie 8-ej klasy wyjeżdżają na wycieczkę do Polski. Program pobytu obejmuje Polskę północną – Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia. Życzymy wspaniałego pobytu i niezapomnianych wrażeń.

Dzień Polski – gratulujemy!

Gratulujemy naszej nauczycielce, Pani Barbarze Kipcie-Foran za wyróżnienie „Polaka Roku” na Dniu Polskim.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Patrycji Szyrzynie, Kelsey Cetnarowski, Julii Pachli oraz całemu zespołowi Polanie, za wspaniały występ na Dniu Polskim. Zdjęcia są dostępne na szkolnym facebook.

Prelekcja o Narkotykach i Innych Uzależnieniach Wśród Młodzieży

22-go marca, odbędzie się prelekcja o Narkotykach i Innych Uzależnieniach Wśród Młodzieży – o godzinie 10:00 dla młodzieży, o godzinie 11:00 dla rodziców.

Prelekcję poprowadzi Pani Małgorzata Okolczuk, specjalista terapeuta od uzależnień.