Parada 3-Majowa

Po dwóch latach przerwy, na ulice Chicago powróciła
Polska Parada 3-go Maja.
Młodzież z naszej szkoły ubrana w polskie barwy narodowe dumnie świętowała 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto Konstytucji 3 maja upamiętnia powołanie pierwszej polskiej ustawy, która regulowała ustrój Rzeczypospolitej. Był to drugi w Europie i trzeci na świecie taki dokument. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną i doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan oraz szlachty. Wprowadziła także ochronę państwa nad chłopami, co miało złagodzić nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Na mocy Konstytucji powstał podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.