PRCUA

Published on Kwiecień 12, 2015

Zjednoczenie Polsko Rzymsko-Katolickie w Ameryce („ZPRKA”, Polish Roman Catholic Union “PRCUA”) Unknownjest najstarszą Polsko-Amerykańską braterską organizacją w Ameryce, która założona została w 1873 r. aby jednoczyć i pomagać polskim imigrantom. Od tego czasu, ZPRKA przekształciła się w organizację oferującą nie tylko ubezpieczenia na życie, czy konta emerytalne, ale również organizacją służącą Polonii. ZPRKA wspiera wiele polsko-amerykańskich inicjatyw, oferuje stypendia dla studentów, granty edukacyne na wyższe uczelnie, pożyczki, jak także donacje do szkół języka polskiego i tańca ludowego.

Wykupując polisę ubezpieczeniową lub program emerytalny, członkowie wchodzą w posiadanie części ZPRKA, czyli stają się częściowo właścicielami firmy. Plany są bardzo atrakcyjne i konkurencyjne. Wystarczy wpłata $300.00 aby założyć konto emerytalne .

Przedstawicielem ZPRKA/PRUCA dla naszej Szkoły jest pani Urszula Widur numer tel. 1 (773) 919-2965.

Lub szczegóły informacji można otrzynać pod adressem www.pruca.org

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn