Czerwiec 2014 archive

Uwaga! Rodzice klasy 11-tej.

Z powodu remątu w kościele Św. Cyryla i Methodego i czyszczenia szkoły parafialnej przyszła klasa 11, z polskiej szkoły, nie będzie mogła mieć 'Bake Sale' podczas tego miesiąca czerwca i lipca.