Listopad 2015 archive

Dziękujemy

Wszystkim rodzicom, uczniom, gronu pedagogicznemu, i gościom obecnym na uroczystości jubileuszowej z okazji 35-rocznicy założenia szkoły i 15-rocznicy założenia kółka Polanie – Bardzo serdecznie dziękujemy.