Najważniejsze informacje z Walnego Zebrania

Najważniejsze informacje z Walnego Zebrania Rodziców
Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła w Lemont,
W dniu 31 października 2020 roku!

 1. Omówienie roku finansowy 2019/2020, zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną i odesłanego do rozliczenia podatkowego. Rozliczenie za rok 2019/2020 będzie do wglądu na następnym zebraniu.
 2. Prezentacja Budżetu Szkoły na rok 2020/2021.
 3. Podsumowanie Jubileuszu 40 lecia szkoły/Klubu oraz 20-lecia Polan.
 4. Omówienie kalendarza na rok szkolny – ograniczenia ze względu na obostrzenia pandemii.
 5. Analiza spraw prawnych szkoły (lease, insurance, tax exempt, retention plan).
 6. Podsumowanie okresu pandemii od Marca do Maja 2020 oraz przedstawienie gotowości szkoły w przypadku kolejnego zamknięcia. Grono Pedagogiczne jest zaopatrzone w szkolne komputery oraz przygotowane do podjęcia zajęć on-line.
 7. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Szkoły oraz Komisji Rewizyjnej. Gratulacje dla:
  a. Pani Anny Krzemien – Prezesa Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II
  b. Pani Krystyny Mize – Wiceprezesa
  c. Panu Andrzejowi Straczek – Sekretarz Korespondencyjny
  d. Panu Danielowi Janosik – członek Komisji Rewizyjnej.
 8. Podziękowanie za wieloletnią Pracę w Zarządzie Pani Halinie Duda, za Jej wspaniałą pracę, za dzielenie się talentem oraz wielkim zaangażowaniem jako organizatora imprez a przez ostatnie lata jako Sekretarza Korespondencyjnego.  Podziękowania również kierujemy dla Pani Margaret Śnieżko za czteroletnią służbę w szkole jak Prezes Polskiej Szkoly im. św. Jana Pawła II.

Pragniemy podziękować również wszystkim obecnym Rodzicom na corocznym Walnym Zebraniu które odbyło się in-person oraz przez Microsoft Teams. Dziękujemy odważnym, którzy po raz pierwszy skorzystali z możliwości wirtualnego uczestniczenia w spotkaniu. Mamy nadzieję, że omówione sprawy przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Szkoły oraz do coraz lepszej współpracy na wszystkich poziomach naszej Rodziny Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II. Niech nasz Patron Błogosławi oraz wspomaga.

Szczęść Boże Wszystkim,
Z poważaniem,
Zarząd Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II

Ps. Prosimy o zapoznanie się z listami od Pani Haliny Duda oraz Pani Margaret Śnieżko.

This post is also available in: angielski