Obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja. Co to za święto? Dlaczego je obchodzimy?

3 maja obchodzimy święto państwowe, którego celem jest upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791). Zostało ono ustanowione w 1919 roku, a potem ponownie w 1990 r. W tym roku wypada 230. rocznica tego ważnego wydarzenia.

Święto Konstytucji 3 maja upamiętnia powołanie pierwszej polskiej ustawy, która regulowała ustrój Rzeczypospolitej. Był to drugi w Europie i trzeci na świecie taki dokument. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną i doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan oraz szlachty. Wprowadziła także ochronę państwa nad chłopami, co miało złagodzić nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Na mocy Konstytucji powstał podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.

W Polskiej Szkole im. św. Jana Pawła II obchodzimy to święto każdego roku, zwykle uczestnicząc w Paradzie 3-majowej w Chicago. W tym roku, uczniowie naszej szkoły ubrani w barwy narodowe odśpiewali Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

Jesteśmy dumni z bycia Polakami!

This post is also available in: angielski