E-Lekcje


Piatek:

Przedszkole do Klasy V
5:00 – 6:00
6:00 – 6:15 przerwa
6:15 – 7:00
Klasy VI do X
7:00 – 8:00
8:00 – 8:15 przerwa
8:15 – 9:00

Sobota:

Klasy VI do klasy XI
9:00 – 10:00
10:00 – 10:15 przerwa
10:15 – 11:00
Przedszkole do klasy V i Klasa dwujęzyczna
11:00 – 12:00
12:00 – 12:15 przerwa
12:15 – 1:00

Pomagamy Misjonarzom

E-Learning

Szanowni Rodzice,
Dostałam informację ze szkoły katolickiej, w której my uczymy, że od 2 listopada do 14 go szkoła będzie zamknięta i przechodzi na te dwa tygodnie na e -learning. Planowane otwarcie 16 go to dla nas oznacza powrót 20 i 21.
Również nasza polska szkoła przez te dwa tygodnie przejdzie na e-learning. wsłuchując się w Państwa uwagi i prośby, że czasami w domu jest tylko jeden komputer i branie udziału w lekcjach dwojga lub trójki dzieci w tym samym czasie jest niemożliwe, dlatego proponujemy następujący plan:

Piatek:

Przedszkole do Klasy V
5:00 – 6:00
6:00 – 6:15 przerwa
6:15 – 7:00
Klasy VI do X
7:00 – 8:00
8:00 – 8:15 przerwa
8:15 – 9:00

Sobota:

Klasy VI do klasy XI
9:00 – 10:00
10:00 – 10:15 przerwa
10:15 – 11:00
Przedszkole do klasy V i Klasa dwujęzyczna
11:00 – 12:00
12:00 – 12:15 przerwa
12:15 – 1:00

Mam nadzieję, że ten plan odpowiada wszystkim a szczególnie rodzicom, którzy mają więcej „użytkowników” niż komputerów. W szkole amerykańskiej dzieci mają chrombooks, które dostają ze szkoły i nauka wygląda zupełnie inaczej. Również szkoły amerykańskie dysponują ogromnymi funduszami na zakup przeróżnych programów edukacyjnych, na które naszą szkołę z wiadomych względów nie stać. (nie ma nawet takich programów dostępnych w szkołach polonijnych)
Nauczyciele zrobią wszystko, aby lekcje w te dwa tygodnie były ciekawe i owocne. W niektórych wypadkach uczeń może dostać wcześniej pracę do wydrukowania, która będzie potrzebna na lekcji. Również nauczyciel może kontaktować się z Państwem odnośnie pomocy potrzebnych na lekcji (papier kolorowy, kredki, nożyczki itd.) mowa tutaj o klasach młodszych.
Dziękuję i mam nadzieje, że po dwóch tygodniach wrócimy do szkoły,
Halina Szyrzyna – Dyrektor
wraz z Gronem Pedagogicznym

Prosimy, aby dzieci / młodzież miała słuchawki

Najważniejsze informacje z Walnego Zebrania

Najważniejsze informacje z Walnego Zebrania Rodziców
Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła w Lemont,
W dniu 31 października 2020 roku!

 1. Omówienie roku finansowy 2019/2020, zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną i odesłanego do rozliczenia podatkowego. Rozliczenie za rok 2019/2020 będzie do wglądu na następnym zebraniu.
 2. Prezentacja Budżetu Szkoły na rok 2020/2021.
 3. Podsumowanie Jubileuszu 40 lecia szkoły/Klubu oraz 20-lecia Polan.
 4. Omówienie kalendarza na rok szkolny – ograniczenia ze względu na obostrzenia pandemii.
 5. Analiza spraw prawnych szkoły (lease, insurance, tax exempt, retention plan).
 6. Podsumowanie okresu pandemii od Marca do Maja 2020 oraz przedstawienie gotowości szkoły w przypadku kolejnego zamknięcia. Grono Pedagogiczne jest zaopatrzone w szkolne komputery oraz przygotowane do podjęcia zajęć on-line.
 7. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Szkoły oraz Komisji Rewizyjnej. Gratulacje dla:
  a. Pani Anny Krzemien – Prezesa Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II
  b. Pani Krystyny Mize – Wiceprezesa
  c. Panu Andrzejowi Straczek – Sekretarz Korespondencyjny
  d. Panu Danielowi Janosik – członek Komisji Rewizyjnej.
 8. Podziękowanie za wieloletnią Pracę w Zarządzie Pani Halinie Duda, za Jej wspaniałą pracę, za dzielenie się talentem oraz wielkim zaangażowaniem jako organizatora imprez a przez ostatnie lata jako Sekretarza Korespondencyjnego.  Podziękowania również kierujemy dla Pani Margaret Śnieżko za czteroletnią służbę w szkole jak Prezes Polskiej Szkoly im. św. Jana Pawła II.

Pragniemy podziękować również wszystkim obecnym Rodzicom na corocznym Walnym Zebraniu które odbyło się in-person oraz przez Microsoft Teams. Dziękujemy odważnym, którzy po raz pierwszy skorzystali z możliwości wirtualnego uczestniczenia w spotkaniu. Mamy nadzieję, że omówione sprawy przyczynią się do dalszego rozwoju naszej Szkoły oraz do coraz lepszej współpracy na wszystkich poziomach naszej Rodziny Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II. Niech nasz Patron Błogosławi oraz wspomaga.

Szczęść Boże Wszystkim,
Z poważaniem,
Zarząd Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II

Ps. Prosimy o zapoznanie się z listami od Pani Haliny Duda oraz Pani Margaret Śnieżko.

Nowy Prezes Szkoły.

W wyniku dzisiejszych wyborów na Walnym Zebraniu dnia 31 października br.   Prezesem Szkoły została Pani Anna Krzemień.    Serdecznie gratulujemy Pani Annie i życzymy wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem, Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II.