Prelekcja o Narkotykach i Innych Uzależnieniach Wśród Młodzieży

22-go marca, odbędzie się prelekcja o Narkotykach i Innych Uzależnieniach Wśród Młodzieży – o godzinie 10:00 dla młodzieży, o godzinie 11:00 dla rodziców.

Prelekcję poprowadzi Pani Małgorzata Okolczuk, specjalista terapeuta od uzależnień.