Nowy Prezes Szkoły.

W wyniku dzisiejszych wyborów na Walnym Zebraniu dnia 31 października br.   Prezesem Szkoły została Pani Anna Krzemień.    Serdecznie gratulujemy Pani Annie i życzymy wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem, Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II.

This post is also available in: angielski