Święto Dziękczynienia

Kiedy natura rozpoczyna cichy
czas odpoczynku,
niech nasze serca wypełnią dziękczynienie i radość.

Najlepsze życzenia na
Święto Dziękczynienia

składają

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Zarząd Szkoły

This post is also available in: angielski