Szkolny konkurs – 5 i 6 marca

Szkolny konkurs pięknego czytania polskiej prozy 5 i 6 marca 2021 roku

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym konkursie pięknego czytania polskiej prozy.

Celem konkursu jest popularyzacja literatury polskiej wśród młodej Polonii, rozwijanie umiejętności pięknego czytania  w dobie zanikania kontaktu z książką, budzenie  wyobraźni młodego człowieka, rozwijanie twórczych talentów, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas II – XI i odbędzie się w trzech grupach:
– uczniowie klas II – IV,
– uczniowie klas V – VII,
– uczniowie klas VIII – XI.

Przebieg konkursu
1. Każda klasa wybiera jednego przedstawiciela, który bedzie reprezentował klasę podczas finału konkursu szkolnego 5 i 6 marca 2021 roku.
2. Konkurs ma charakter otwarty, to znaczy wybrane do czytania teksty mogą dotyczyć dowolnego tematu; temat powinien uwzględniać zainteresowania ucznia.
3. Forma literacka tekstu jest dowolna, ma to być proza, np.: fragment powieści, fragment opowiadania (może być tekst z obowiązującego podręcznika), notatka prasowa itp.
4. Charakter (wesoły, smutny, poważny, ironiczny itd.) wybranego tekstu powinien być dostosowany do umiejętności, wieku i osobowości uczestnika konkursu.
5. Uczniowie przygotowują piękne czytanie dowolnego tekstu, którego prezentacja nie przekroczy 2 minut dla grupy najmłodszej, 3 minut dla grupy średniej i 4 minut dla grupy najstarszej.

Kryteria oceny
Komisja konkursu bedzie zwracac szczegolną uwagę czy uczestnik konkursu czyta: odpowiednio głośno, biegle, wyraziście, uwzględnia znaki interpunkcyjne,  stosuje pauzy, wyraża różne nastroje i emocje.  Ogłoszenie wyników nastąpi 12 i 13 marca 2021 roku.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, a ich imię i pierwsza litera nazwiska zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.