Walne Zebranie Rodziców.

  • PROSIMY O PONOWNE PRZEŚLEDZENIE STATUTU, PONIEWAŻ ZE WZGLĘDU NA INTERWENCJE RODZICÓW ZOSTAŁY NANIESIONE POPRAWKI. (link – STATUT)

This post is also available in: angielski